«MEINICH HAR JO ALLTID VÆRT DER»

Vår kjernekompetanse finner du innenfor fire områder:

Bolig

Bolig privat

Forretning/handel

Byutvikling/regulering

I tillegg har vi utført en rekke prosjekter utenfor kjerneområdene, hvorav noen er lagt ut under «Andre prosjekter».

Vår erfaring spenner fra utvikling og regulering av større utbyggingsområder, via konkrete byggeprosjekter av varierende størrelse, til små private oppgaver. Mye av arbeidet er rene analyser og utredninger.

Vår spesialkompetanse innenfor kjøpesentra og boligprosjekter har medført at mange oppdrag ligger i disse segmentene. Av andre oppgaver har vi god erfaring med kontorbygg, sportsanlegg, bilanlegg, parkeringshus, eneboliger, hytter og kirke.

Interiørdesign er via datterselskapet Meinich INNE AS gjort til et eget forretningsområdeområde. Vi har også her fokus innenfor handelsprosjekter, og private boliger i high-end markedet.

Vi er utdannet til master-nivå ved Universitetet i Trondheim (NTH eller NTNU), Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO), eller tilsvarende i utlandet. De fleste er medlemmer i Norske Arkitekters Landsforbund (MNAL). Vi har også bedriftsøkonomisk kompetanse.

Kontoret er sentralgodkjent av Direktoratet for byggkvalitet for arbeider i tiltaksklasse 3 (høyeste klasse), for sine fag-områder. Sentralgodkjenningen gir garanti for at vi har et godkjent kvalitetssystem.