Meinich | Om kontoret
18421
page-template-default,page,page-id-18421,vcwb,vcwb-ver-2.12.1,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,vertical_menu_transparency,vertical_menu_transparency_on,content_with_no_min_height,select-theme-ver-2.8,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

«Meinich har jo alltid vært der…..»

Da vi for noen år siden vurderte ny logo, spurte vi folk i bransjen hva de visste om oss: Et av svarene var «Meinich har jo alltid vært der….»

Kontoret ble startet av Lill H. Meinich i 1971, og eies av Kristian Fodstad (Daglig leder), Are Meinich (Faglig leder), Lill H. Meinich, Ragnhild Torsteinsrud-Smith og Erik Søhoel.

Vi er nå et fagmiljø med 24 medarbeidere, med solid og lang erfaring etter å ha vært «der» i 45 år. Vi ønsker å fremstå som solide, uformelle, kunnskapsrike, reflekterte og inspirerende. Oppdragsgivere er eiendomsselskap, utviklere og privatpersoner. Vi har omfattende kjennskap til regelverk og saksgang, og dette utgjør ofte en stor og avgjørende del av bistanden til våre oppdragsgivere.

 

180312FSF208

Vår kjernekompetanse finner du innenfor fire områder:

Bolig

Bolig privat

Forretning/handel

Byutvikling/regulering

 

I tillegg har vi utført en rekke prosjekter utenfor kjerneområdene, hvorav noen er lagt ut under «Andre prosjekter».

 

Vår erfaring spenner fra utvikling og regulering av større utbyggingsområder, via konkrete byggeprosjekter av varierende størrelse, til små private oppgaver. Mye av arbeidet er rene analyser og utredninger.

Vår spesialkompetanse innenfor kjøpesentra og boligprosjekter har medført at mange oppdrag ligger i disse segmentene. Av andre oppgaver har vi god erfaring med kontorbygg, sportsanlegg, bilanlegg, parkeringshus, eneboliger, hytter og kirke.

Interiørdesign er via datterselskapet Meinich INNE AS gjort til et eget forretningsområdeområde. Vi har også her fokus innenfor handelsprosjekter, og private boliger i high-end markedet.

Vi er utdannet til master-nivå ved Universitetet i Trondheim (NTH eller NTNU), Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO), eller tilsvarende i utlandet. De fleste er medlemmer i Norske Arkitekters Landsforbund (MNAL). Vi har også bedriftsøkonomisk kompetanse.

Kontoret er sentralgodkjent av Direktoratet for byggkvalitet for arbeider i tiltaksklasse 3 (høyeste klasse), for sine fag-områder. Sentralgodkjenningen gir garanti for at vi har et godkjent kvalitetssystem.

 

180312FSF399

Vår filosofi er nedfelt i «Viten, Vett og Vilje», forkortet til «VVV». Vi vet at prosjekter skapes gjennom tre viktige faser; kunnskapsbygging, prosjektering og gjennomføring.

Kunnskapsbygging gjennom utdannelse, forskning, erfaring, forvaltning og deling er grunnlaget i en kunnskapsbedrift.

Vi har eller skaffer oss relevant oppdatert kunnskap før vi går løs på nye oppgaver.

Rustet med kunnskapen går vi på jobb hver dag for å søke de geniale løsningene. I samspill med interne og eksterne hoder finner vi dem.

Når vi sammen med oppdragsgiver har prosjektert ferdig vet vi at bygging krever utholdenhet og tålmodighet. Vi er vante «stayere» og gjennomfører alltid.

.

 

180312FSF204

Gjennom samarbeid utvikler og former vi prosjekter som gir oppdragsgiver en størst mulig arkitektonisk og økonomisk merverdi.

Vi søker høy kvalitet i løsninger og arkitektur, og gode økonomiske valg, tilpasset prosjektets og oppdragsgivers ambisjonsnivå.

Vi ønsker å skape gode idéer og løsninger, og føre dem til realisering. Helst med tett dialog med oppdragsgiver under hele prosessen.

 

180312FSF221

Du engasjerer oss etter behov. Vi liker allikevel best at arbeidet har et omfang som gjør at vi kan utgjøre en forskjell. Hvordan bestemmer du:

 • Vi kan arbeide etter medgått tid, etter gjeldende timepris.
 • Vi gir gjerne fast pris når arbeidet er avgrenset og definert.
 • Vi gir gjerne et punktvis tilbud, hvor kunden velger omfanget.
 • Pristilbudene våre gir en oversikt over nødvendig trinn i prosess.

Ta gjerne en uformell kontakt på:

kristian.fodstad@nullmeinich.no eller are@nullmeinich.no

Meinich Arkitekter AS arbeider mest for firmaer og privatpersoner, men arbeider gjerne også for det offenlige. Noen av oppdragsgiverne:

 • Byggutvikling Øst AS
 • Canica AS
 • Coop Norge AS
 • Coop Øst Eiendom AS
 • Fagerstad Utvikling AS
 • ICA Eiendom AS
 • ICA Norge AS
 • Kirkevergen i Oslo
 • Morgenstjernen AS
 • Møller Bil eiendom AS
 • Nordstrand Menighet
 • Norgesgruppen AS
 • Orkla Eiendom AS
 • Otium AS
 • Profier AS
 • Pecunia AS
 • Plantasjen AS
 • Veidekke Eiendom AS
 • Familien Eidsvig/Røkke
 • Familien Knudtzon
 • Erling Storm