«Meinich har jo alltid vært der…..»

Da vi for noen år siden vurderte ny logo, spurte vi folk i bransjen hva de visste om oss: Et av svarene var «Meinich har jo alltid vært der….»

Kontoret ble startet av Lill Meinich i 1971, og har hatt en jevn og stabil vekst siden. Firmaet ledes i dag av Are Meinich (daglig leder), Ellen Authén (HR-leder), Erik Søhoel (faglig leder) og Henrik Meyer (markeds- og kommunikasjonsleder). Fra nyttår 2021 ble det tatt inn to nye partnere som et ledd i utviklingen av firmaet. Totalt teller firmaet nå åtte partnere, hvorav fem av disse utgjør eierne.

Vi er nå et fagmiljø på 27 medarbeidere, med solid og lang erfaring etter å ha vært «der» i 50 år. Det betyr samtidig at vi alltid er nysgjerrige og søker utvikling i takt med samfunnet. Vi ønsker å fremstå som solide, uformelle, kunnskapsrike, reflekterte og inspirerende. Oppdragsgivere er eiendomsselskap, utviklere og privatpersoner. Vi har omfattende kjennskap til regelverk og saksgang, og dette utgjør ofte en stor og avgjørende del av bistanden til våre oppdragsgivere.