«MEINICH HAR JO ALLTID VÆRT DER»

Vår filosofi er nedfelt i «Viten, Vett og Vilje», forkortet til «VVV». Vi vet at prosjekter skapes gjennom tre viktige faser; kunnskapsbygging, prosjektering og gjennomføring.

Kunnskapsbygging gjennom utdannelse, forskning, erfaring, forvaltning og deling er grunnlaget i en kunnskapsbedrift.

Vi har eller skaffer oss relevant oppdatert kunnskap før vi går løs på nye oppgaver.

Rustet med kunnskapen går vi på jobb hver dag for å søke de geniale løsningene. I samspill med interne og eksterne hoder finner vi dem.

Når vi sammen med oppdragsgiver har prosjektert ferdig vet vi at bygging krever utholdenhet og tålmodighet. Vi er vante «stayere» og gjennomfører alltid.