«MEINICH HAR JO ALLTID VÆRT DER»

Vår filosofi er nedfelt i «Viten, Vett og Vilje», forkortet til «VVV». Prosjekter skapes gjennom de tre viktige fasene; kunnskapsbygging, prosjektering og gjennomføring.

Kunnskapsbygging gjennom utdannelse, forskning, erfaring, forvaltning og deling er grunnlaget i en kunnskapsbedrift. Vi har eller skaffer oss relevant oppdatert kunnskap før vi går løs på nye oppgaver.

Rustet med kunnskapen går vi på jobb hver dag for å søke de geniale løsningene. I et samspill mellom interne og eksterne hoder finner vi dem.

Når vi sammen med oppdragsgiver har prosjektert ferdig vet vi at bygging krever utholdenhet og tålmodighet. Vi er «stayere» og gjennomfører alltid.

Vårt mål er gjennom samarbeid å utvikle og forme prosjekter som gir oppdragsgiver en størst mulig arkitektonisk og økonomisk merverdi.

Vi tilstreber en høy kvalitet i løsninger og arkitektur, og gode økonomiske valg, tilpasset oppdragsgivers ambisjonsnivå.

Vi utvikler gode idéer og konsepter, og fører dem til realisering. Fortrinnsvis i nær dialog med oppdragsgiver i hele prosessen.