«MEINICH HAR JO ALLTID VÆRT DER»

Gjennom samarbeid utvikler og former vi prosjekter som gir oppdragsgiver en størst mulig arkitektonisk og økonomisk merverdi.

Vi søker høy kvalitet i løsninger og arkitektur, og gode økonomiske valg, tilpasset prosjektets og oppdragsgivers ambisjonsnivå.

Vi ønsker å skape gode idéer og løsninger, og føre dem til realisering. Helst med tett dialog med oppdragsgiver under hele prosessen.