«Meinich har jo alltid vært der….»

Du engasjerer oss etter ditt behov. Samtidig liker vi best at arbeidet har et omfang som åpner for at vi kan utgjøre en forskjell. Hvordan bestemmer du:

  • Vi kan arbeide etter medgått tid, etter gjeldende timepriser.
  • Vi gir gjerne fast pris når arbeidet er avgrenset og definert.
  • Vi gir gjerne et punktvis tilbud, hvor kunden velger omfanget.
  • Pristilbudene våre gir en oversikt over nødvendig trinn i prosess.

Ta gjerne en uformell kontakt på:
kristian.fodstad@nullmeinich.no eller are@nullmeinich.no