«Meinich har jo alltid vært der….»

Du engasjerer oss etter behov. Vi liker allikevel best at arbeidet har et omfang som gjør at vi kan utgjøre en forskjell. Hvordan bestemmer du:

  • Vi kan arbeide etter medgått tid, etter gjeldende timepris.
  • Vi gir gjerne fast pris når arbeidet er avgrenset og definert.
  • Vi gir gjerne et punktvis tilbud, hvor kunden velger omfanget.
  • Pristilbudene våre gir en oversikt over nødvendig trinn i prosess.

Ta gjerne en uformell kontakt på:

kristian.fodstad@nullmeinich.no eller are@nullmeinich.no