Fritidsleiligheter Skeikampen

 

Tiltakshaver: Skeikampen Utvikling AS (Astoria og Invex Groups AS)

Adresse: Segalstadsetervegen 53, Skeikampen

Størrelse: 2100 m² BRA

Status: Rammesøknad

 

Segalstadsetervegen 53 er i dag en stor hyttetomt som er nærmeste nabo til Thons hotell på Skeikampen. Som en bro mellom det mer urbaniserte og det tradisjonelle har vi foreslått en mer stedstilpasset utbygging oppdelt i mindre volumer med skråtak, der det legges opp til bruk av kortreiste bærekraftige materialer med lokal stein og trekledning. Bygningsvolumene er forskutt for å kunne gi hvert bygg en mulighet for å kunne gis en egen identitet, samtidig som dette skaper mer intime uterom der åpen vannavrenning mellom byggene ned til bekken øst for bebyggelsen utgjør et karaktergivende element. Bebyggelsen følger landskapet og varierer i høyde med 3-4 etasjer inklusive loft. Tegningene viser totalt 26 fritidsleiligheter som varierer i størrelse fr 65 til 105 m2, totalt 2.160 m2 BRA.

Category

ark, Bolig proff, Byutvikling og regulering