Moerveien 7, Ås

Tiltakshaver: Maya Eiendom AS, Bakke AS
Adresse: Moerveien 7, Ås
Status: Parallelloppdrag 2021

Parallelloppdrag om boligutvikling i et helt kvartal i Moerveien i Ås sentrum. Tomta lå i en sone mellom små bygningsvolumer og store kvartaler. Grepet vi gjorde var med tanke på å favne begge, og danne en overgang mellom disse. Konseptet kalte vi Village, og ideen med husene var at de utgjorde åtte mellomstore bygningsvolumer – som en landsby. Forskyvninger i bygningskroppene og vekslende balkongplasseringer ga stor variasjon i fasader selv om systemet var standardisert. Dette ga spennende uterom og smett. Volumenes «punkthus-form» muliggjorde lys fra to sider for et flertall av leilighetene, noe som gir høyere bokvalitet og større egenart enn ved tradisjonelle lineære blokker.

Bygningene i Ås sentrum har et svært sammensatt formspråk, fargepalett og materialtyper. De eldste bygningene syntes vi ga de beste føringene mht. både materialer og palett, og vi valgte tegl og panel i lyse farger.

Category

Bolig proff, Byutvikling og regulering