HØVIK MENIGHETSHUS

Gjennom tett samarbeid med Kirkelig Fellesråd i Bærum har vi rehabilitert og videreutviklet de eksisterende kontorlokalene i Høvik menighetshus. Fokus lå på å skape gode, funksjonelle arbeidsplasser, tilpasset moderne arbeidsmetoder for 7 ansatte. De nye arbeidsplassene består i en kombinasjon av cellekontorer og åpent kontorlandskap, med tilhørende støttearealer og ny møblering.

Teglbygget med særpreget takkonstruksjon og materialbruk, ble opprinnelig tegnet av Thomas Willoch og sto ferdig i 1977. Ved å åpne opp himlingen enkelte steder og bygge opp en farge- og materialpalett basert på opprinnelig bygningsmasse, har vi brukt moderniseringsprosessen til å fremheve den opprinnelige arkitekturen. Originale elementer som stoler, dører og håndtak, har blitt pusset til liv igjen og gjenbrukt. Dette sikret et helhetlig estetisk uttrykk i lokalene på en bærekraftig måte.

Vi bisto gjennom hele prosessen fra konsept- og møbleringsforslag i 2020 til ferdigstillelse i mars 2021, med rolle som prosjektleder.

 

Tiltakshaver: Kirkelig fellesråd i Bærum og Høvik menighet
Adresse: Sandviksveien
Størrelse: 243 m²
Status: Ferdigstilt

Fotograf: Finn Ståle Felberg

Category

int. ark., Kontor