BOLIGER VED MJØSA

Størrelse: 73 leiligheter, 5023 m² BRA-s
Status: Parallelloppdrag 2021

På en tomt med utsikt over Mjøsa utarbeidet vi en forslag til 73 boliger. Konseptet baserte seg på seks mellomstore punkthus, og med dette ble det skapt gode og varierende lysforhold for alle leilighetene og spennende uterom. Alle leiligheter fikk tosidig dagslys, og variasjon med forskjellige henvendelsesretninger. Konseptet med punkthus ville her også gi høyere bokvalitet og større egenart enn tradisjonelle lineære blokker. Forskyvninger i bygningskroppene og vekslende balkongplasseringer skapte en variasjon i fasader selv om konstruksjonssystemet og trappekjerner var standardisert.

Category

ark, Bolig proff, bolig proff, Byutvikling og regulering