Golfstubben

Tiltakshaver: Voksen Festetomter AS
Adresse: Golfstubben 2-4, Oslo
Status: regulering under arbeid

På vegne av tiltakshaver er vi i gang med å omregulere Golfstubben 2-4, tomter som i dag er bebygget med boliger og garasjer. Formålet bolig videreføres, og eksisterende boligbygg beholdes slik de er, men det tilrettelegges for inntil 12 nye rekkehus fordelt på tre volum, samt innpassing av parkeringskjeller som erstatning for garasjebyggene. De nye rekkehusene plasseres i hovedsak på arealer brukt til garasjer i dag. Det planlegges også en tidsmessig oppgradering av Golfstubben.

Category

ark, Bolig proff, Bolig proff, bolig proff, Byutvikling og regulering