EIENDOMSMEGLER 1 BERGENSVEIEN 8

De eksisterende lokalene til Eiendomsmegler 1 skulle totalrehabiliteres og samordnes med Sparebank 1.
Vi utformet ny planløsning over to plan og videreførte konseptforslaget for bank og meglere i interiøret.
Vi fulgte prosjektet fra første skisse, gjennom byggeperioden og frem til ferdigstillelse.

 

Tiltakshaver: Eiendomsmegler 1 og Sparebank 1
Adresse: Bergensveien 8
Ferdig: 2016

Category

int. ark., Kontor