Sentrumsgården

 

Adresse: Bankveien 10, Asker
Status: Idekonkurranse 2016

 

Konkurranseforslaget omhandlet nytenkning av sentrumsgården i Asker. Oppgaven gikk ut på å få inn et større areal til leiligheter, butikk og treningssenter. Vårt forslag var å bygge til eksisterende boligblokk i en sluttet form for å optimalisere arealutnyttelsen og bevare mye av dagens bygningsmasse. Dette vil medfører en økonomisk oppside samtidig som det bedrar til en stor miljøgevinst sammenlignet med å rive alt å bygge nytt. De skrå fasadene i det nye tilbygget demper volumvirkningen og gir minimalt med slagskygge på det kommende nabobygget og på gateplan. Videre ble det lagt opp til å bruke deler av skråskjeringene som et unikt felles uteoppholdsareal for alle beboerne. Den ene fasaden på eksisterende boligblokk ble kledd med støyreduserende vegetasjon og sees som et grønt vertikalt teppe ved siden av det nye tilbygget.

Category

ark, Bolig proff