SOLSTRANDVEGEN 30-35 M.FL. , TROMSØ KOMMUNE, PLANSAK TIL OFFENTLIG ETTERSYN

SOLSTRANDVEGEN 30-35 M.FL. , TROMSØ KOMMUNE, PLANSAK TIL OFFENTLIG ETTERSYN

 

 

Detaljregulering for boliger og utvidet handelssenter i Solstrandvegen 30-35 m.fl., PlanID 1877

 

Det vises til vedtak i Formannskapet i Tromsø kommune den 9. april 2019. Forslag til detaljregulering av boliger og utvidet handelssenter ved Solstrandvegen 30 og 35, med plankart av 14.11.2018 og planbestemmelser av 12.03.2019, legges ut til offentlig ettersyn, med merknadsfrist 6. juni 2019. Vedtaket er gjort iht. plan- og bygningsloven §12-10. Se vedlegg. Nedenfor følger hoveddokumentene i saken. Ytterligere dokumenter kan oversendes ved henvendelse til henrik.meyer@nullmeinich.no / 22 54 24 08 . Saken kan også sees på Tromsø kommunes nettsider.

 

Oppstart av planarbeid ble varslet 28. mars 2017 slik det er krevet i plan- og bygningslovens § 12-1 og § 12-8.

Tiltakshaver og grunneier for hoveddelen av eiendommene er Amfi Bygg Tromsdalen AS. Meinich Arkitekter AS er utførende plankonsulent.

 

 

18.11.14 Dokumentliste innsendt plansak

 

ID 1877, Solstrandvn 30-35 m.fl. – Fylkeskommunens samtykke til fravik fra regional varehandelsplan

 

ID 1877, Solstrandvn 30-35 m.fl. – Fylkesmannens uttalelse til søknad om fravik fra regional varehandelsplan

 

ID 1877, Solstrandvn 30-35 m.fl. – Planbeskrivelse, rev. 14.11.2018

 

ID 1877, Solstrandvn 30-35 m.fl. – Plankart, rev. 14.11.2018

 

ID 1877, Solstrandvn 30-35 m.fl. – Reguleringsbestemmelser, rev. 21.09.2018

 

ID 1877, Solstrandvn 30-35 m.fl. – Situasjonsplan, rev. 25.10.2018

 

ID 1877, Solstrandvn 30-35 m.fl. – Snitt Amfi Pyramiden senter

 

ID 1877, Solstrandvn 30-35 m.fl. – Utomhusplan senter, rev. 25.10.2018

 

SAKSPROTOKOLL – PLAN 1877 – DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG UTVIDET HANDELSSENTER VED SOLSTRANDVEGEN 30 OG 35 M.FL

 

ID 1877, Solstrandvn 30-35 m.fl. – Utomhusplan bolig, rev. 21.09.2018

 

Category

KUNNGJØRINGER