EIENDOMSMEGLER 1 BANKVEIEN 1

Eksisterende banklokaler skulle tilpasses samordning i lokalet med eiendomsmeglerne. Vi utformet ny planløsning og konseptforslag. Vi fulgte prosjektet fra første skisse, gjennom byggeperioden og frem til ferdigstillelse.

 

Tiltakshaver: Sparebank 1
Adresse: Bankveien 1, Asker

Størrelse: 180m²
Ferdig: 2016

Category

int. ark., Kontor