Baker Østbyes Vei, Bilanlegg

 

Tiltakshaver: Lilleberg Eiendom AS
Adresse: Baker Østbyes vei 5-13, Rud , Bærum Kommune
Størrelse: 10 100 m²
Status: Ferdigstilt høsten 2016

 

Rammesøknad og detaljprosjekt for Fasadeendring og  ombygging av hele bygget.

 

Category

ark, Forretning