Boliger Sandnes

 

Tiltakshaver: Gravarsveien 7 AS v/ Scala Retail Property AS
Adresse: Gravarsveien 11, Sandnes
Størrelse: 70 boliger, 5.760 m² BRA + parkeringskjeller

 

Eiendommen ligger på et naturlig platå der landskapet stiger sørover fra Sandnes sentrum. Svært sentralt med mindre enn 400 meter til sentrum, samtidig på grensen til småhusområdene Gravarslia og Åsterått. Eiendommen ligger i grønne omgivelser med henholdsvis en stor ballplass/kvartalslekeplass og et grøntdrag med gang- og sykkelvei, på øst- og vestsiden.

Den arkitektoniske idéen er tre boligbygg liggende som en hestesko rundt et felles tun som åpner seg mot ballplassen. De tre bygningsvolumene er forskjøvet for å tilpasse seg tomta, og følge terrengets fall mot dalbunn. Alle leilighetene orienterer seg sør og vest, og har optimale solforhold på utearealer og balkonger.

 

Category

ark, Bolig proff