Storyline

Da Storyline skulle flytte inn i nye lokaler på Frogner bistod vi med planløsning, materialpalett, detaljprosjekteringen og vi fulgte prosjektet til ferdigstillelse.

 

Tiltakshaver: Storyline AS
Adresse: President Harbitzgate 4
Størrelse: 200 m²

Category

int. ark., Kontor