Knapstad Vestre felt B4

 

Tiltakshaver: Ove Skår AS

Adresse: Bjørneveien 2, Hobøl kommune

Størrelse: 8.000 m² BRA  bolig + 400 m2 næring

Status: Rammesøknad innsendt juli 2018

 

Eiendommen ligger i Hobøl kommune, Østfold, i et etablert bomiljø med nærhet til Knapstad stasjon på Østfoldbanen.

Prosjektet danner et eget nytt bomiljø, samtidig som det  tilpasser seg den etablerte strukturen langs Spydebergveien. Fire boligbygg ligger rundt en takhage og skjermer utearealene mot støy fra sør og vest, og åpner seg mot småhusbebyggelsen i nord.  Under deler av utearealet ligger en forretningsetasje som sammen med et nytt torg knytter seg til det etablerte handelsarealet på naboeiendommen.

 

Category

ark, Bolig proff