Knapstadhagen

Tiltakshaver: Ove Skår AS
Adresse: Bjørneveien 2, Hobøl kommune
Størrelse:
8.000 m² BRA bolig/ 400 m2 næring
Status:
Ferdigstilt

 

Eiendommen ligger i Hobøl kommune, Østfold, i et etablert bomiljø med nærhet til Knapstad stasjon på Østfoldbanen.

Prosjektet danner et eget nytt bomiljø, samtidig som det  tilpasser seg den etablerte strukturen langs Spydebergveien. Fire boligbygg ligger rundt en takhage og skjermer utearealene mot støy fra sør og vest, og åpner seg mot småhusbebyggelsen i nord. Under deler av utearealet ligger en forretningsetasje som sammen med et nytt torg knytter seg til det etablerte handelsarealet på naboeiendommen.

 

Category

ark, Bolig proff