SOLKILEN HAGE

Tiltakshaver: Solkilen AS
Adresse: Solkilen, Tønsberg
Størrelse: 131 leiligheter fordelt på ca. 10 000 m2 BRA
Status: Skisseprosjekt

Solkilen var et industriområde to kilometer øst for Tønsberg sentrum som vi tidligere har omregulert til bebyggelse for bolig og næring.

Tomten ligger mellom FV300 og Solkilen, og både nord, sør og vest for byggefeltet er det regulerte friområder. Boligfeltet er delt inn i to kvartaler og danner to tun med trivelige uteoppholdsarealer som er skjermet fra fylkesveien og Solkilen. Boligbyggene ligger på lokk over parkeringskjeller, og omkranser et felles gårdsrom i hvert kvartal.  Intensjonen har vært å skape et godt samspill mellom boligbyggene og de to kvartalene, samtidig som boligene skulle få en egen, tydelig identitet. Det er også lagt stor vekt på at gårdsrommene skal ha sikt- og gangforbindelser, og at utearealene skal forbindes med friområdene. Parkeringskjellerne er trukket inn mellom byggene for å tilpasse skrånende terreng fra lokkene til friområdene og sikre gangforbindelse mellom gårdsrom og omkringliggende grøntarealer. Mot Solkilen har kvartalene en bymessig karakter, med innganger fra gatetun, gjesteparkering, gangvei, avkjørsler, og beplanting.

Category

ark, Bolig proff, bolig proff, Byutvikling og regulering