Holmlia Senter

 

Tiltakshaver: OBOS Forretningsbygg
Adresse: Holmlia senter vei 11
Størrelse: ca. 16 000 m² BRA forretning og kontor + ca. 9000 m² BRA parkering og teknisk rom
Status: Ferdigstilt november 2021

 

Sammen med OBOS har vi jobbet med å virkeliggjøre det nye Holmlia senter, som stod ferdig i november 2021. Bygget har blitt godt tatt i mot av lokalbefolkningen, og som en ekstra anerkjennelse ble det nominert til Oslo bys arkitekturpris 2022.

Bygget er en utvidelse av det eksisterende senteret, og visjonen var å danne en helhetlig ramme rundt et nytt aktivt lokalsenter. Vi har jobbet for at dette skal bli et sted der folk vil være, møtes og få unnagjort daglige gjøremål på en lettvint og god måte.

Bydelskontorene er samlokalisert med senteret, noe som gjør det enklere og mer tilgjengelig. De store glassveggene ved inngangspartiet kobler senteret med de offentlige torgene på hver side, dermed oppstår det en naturlig forlengelse av gaten igjennom bygget. Den lyse platekledningen er valgt fordi det harmonerer godt med de fargerike eksisterende fasadene. Innslag av oransje over innganger og i vindusbånd refererer til eksisterende bebyggelse og binder sammen nytt og gammelt. De lyse aluminiumsplatene er ulikt preget, noe som skaper en fin variasjon i de lyse overflatene. Byggets tre hovedfunksjoner, butikksenter, kontor og parkering er synligjort i fasadene. Dette kan sees ved at det er brukt ulike materialer og måter å organisere disse på, ved hver hovedfunksjon. Alt dette er med på å gi et godt, brukervennlig og leselig byggverk.

Landskap: Studio Oslo Landskapsarkitekter.

 

 

 

 

Category

ark, Byutvikling og regulering, Forretning