Holmboes gate 8

Tiltakshaver: Majorstuveien 5B AS
Adresse: Holmboes gate 8
Størrelse: Nytt leilighetsbygg på totalt 2.990 m2 BRA og 39 leiligheter. I tillegg er det garasje og boder på 1.857 m2 BRA
Status: Innsendt planforslag

Det er igangsatt regulering av Holmboes gate 8 på Majorstua for å innpasse et nytt leilighetsbygg på 7 etasjer der det i dag er parkeringsgarasjer og biloppstillingsplasser. Bygget er foreslått med en gradvis avtrapping for å gi best mulig solforhold til egne og omkringliggende leiligheter, og det etableres uteoppholdsareal over parkeringskjeller i tillegg til parsellhager og felles opphold på taket.

Category

ark, Bolig proff, bolig proff