Jacobs Holtet

Tiltakshaver: Jacobs Eiendom AS (NorgesGruppen)
Adresse: Ekebergveien 145
Størrelse: nytt tilbygg på 2.176 m2. Totalt areal etter tilbygg 5678 m2.
Status: under bygging

Eksisterende dagligvarebutikk på Holtet søkes utvidet og oppgradert. Deler av dagens bygningsmasse, totalt ca. 1.000 m2, rives for å erstattes med et nytt tilbygg tilrettelagt for en funksjonell dagligvareforretning med nytt og samlet varemottak. Det etableres rullebånd fra overdekket parkering på nedre plan opp til forretningsetasjen. Ny bygningsmasse utformes delvis med nye saltak for å bryte opp volumene slik at bygget tilpasses småhuskarakteren i området. Flate tak etableres som blågrønne tak for å gi en bedret overvannssituasjon.

Category

ark, Forretning