HYTTE VESTFOLD

 

Tiltakshaver: Privat familie

Entreprenør: Martinsen og Østbye AS

Adresse: Larvik kommune

Størrelse: 142 m² BRA

Status: Ferdigstilt 2020

 

Ny hytte i strandsonen i Vestfold. Etter en lengre tankeprosess ble det besluttet å rive eksisterende hytte fra 1969 fremfor å rehabilitere, og erstattet den med en ny. I strandsonen tillates kun mindre endringer, og den nye hytta er i hovedsak bygget på den gamle grunnmuren. Hytta har samme mønehøyde og utnyttelse som tidligere hytte. Svømmebassenget og uteanlegg fra 1969 er reparert.

Åpenhet og god kontakt mot utearealer, terreng, vær og utsikt har vært førende ønsker. Hyttas plan danner et lite atrium mot vest som skjermer for vind syd/sydvest, og åpner mot aftensolen. Stuen kan åpnes med foldevegger både mot sjøen og atriet, eller i begge retninger på varme stille dager.

Byggherren har deltatt aktivt i hele prosessen og selv voktet mange av detaljene under oppføringen.

 

Category

ark, Bolig privat