SOLKILEN

Utvikling av 30 leiligheter i samarbeid med arkitektene. Vi har vært med å utforme planløsninger av leilighetene, samt utarbeidet prospekter.

Prosjektet er utviklet av grunneier Gjermundsen Auto som har drevet bilforretning i Solkilen siden 1936. De hadde behov for nye lokaler og ønsket seg et kombinasjonsbygg. Intensjonen var å skape et godt samspill mellom boligbyggene og volumet av bilforretningen under, samtidig som boligene skulle få en egen tydelig identitet.

Boligene vender «ryggen» inn mot den bratte fjellveggen med relativt lukkede fasader mot nord og øst, mens de åpnes opp mot syd og vest mot sol og utsikt. Leilighetene er av varierende størrelse; fra 43 m2 til 105 m2. Alle med flotte, vestvendte terrasser.

 

Tiltakshaver: Solkilen AS
Adresse:
Solkilen 3-7, Tønsberg
Størrelse:
30 leiligheter, 2.600 m² bolig BRA
Status:
Ferdigstilt 2020

Category

Bolig, int. ark.