BYDELSSENTRUM TROMSDALEN, TROMSØ

 

Tiltakshaver: Olav Thon-gruppen
Adresse: Solstrandvegen, Tromsdalen, Tromsø
Status: Sluttbehandling av reguleringsplan

 

Tromsø er en by i rask utvikling, og fastlandssiden har i liten grad utviklet en lokal sentrumsstruktur som muliggjør fremtidsrettet byutvikling med gode møteplasser og miljøvennlige transportvaner. For Olav Thon-gruppen har vi i tett samarbeid med Tromsø kommune utarbeidet en masterplan der vi ser kommuneplanens føringer i sammenheng med utbyggers ønsker og overordnet infrastruktur i byen. Konseptet «Strandbyen» innebærer at E8 inn til byen legges i tunnel i fjellet, og at overskuddsmassene brukes til å fylle ut i fjæra for å klargjøre en utvidelse av sentrum over sundet. Forstudien har blitt til en reguleringsplan for tomtene utbygger besitter, og som i disse dager er til sluttbehandling. Se egne delprosjekter på bolig, barnehage og næring i prosjektgalleriet.

Category

ark, Byutvikling og regulering