SWECO AVD. SKI

 

Vi tilpasset planløsning for Sweco, avd. prosjekt administrasjon, i tidligere bingolokaler i 2. etasje i Jernbanebygget på ski.  Vi utformet også konseptforslag med farger, materialer og produkter til alle arealer, og designet enkeltelementer som resepsjonsdisk. Detaljprosjektering, gjennomføring og ferdigstillelse av prosjektet.

 

Tiltakshaver: SWECO avd. Ski.
Adresse: Jernbaneveien 5-7, Ski
Størrelse: Ca. 350 m²
Ferdig: 2012

Category

int. ark., Kontor