SPAREBANK 1 YOUNGSTORGET

 

Ny bankfilial med kundemottak og nye kontorlokaler for Sparebank 1 Oslo Akershus. Vi tilpasset planløsning i syv etasjer for banken på Youngstorget 5.
Vi utformet konseptforslag med farger, materialer og produkter til alle arealer, designet enkeltelementer som resepsjonsdisk i kundemottak, gjorde detaljprosjekteringen, og fulgte prosjektet til ferdigstillelse. Meinich arkitekter stod for rammesøknaden.

 

I forbindelse med dette prosjektet ble det i samarbeid med Hadeland Glassverk designet lamper, disse ble også stilt ut sammen med 100 % Norway på London Design Festival, høsten 2015. Les mer om lampene her.

 

Se også bilder av prosjektet på Berg Studio sin nettside her.

 

Tiltakshaver: Sparebank 1
Adresse: Youngstorget 5, Oslo

Størrelse: Ca 4200 m²
Ferdig: 2014/2015

 

Category

int. ark., Kontor