Mo Terrasse, Nittedal

 

Tiltakshaver: Nittedal Utvikl. AS, Profier AS
Adresse: M. Skytters vei 167-183, Nittedal
Størrelse: 9100 m²
Status: Ferdigstilt 2003

 

Konkurranse, rammesøknad og oppføring av 86 nye boliger, 300 m² handelsareal, samt parkeringsanlegg under boligene. Kontoret tegnet reguleringen for hele området, inkludert denne tomta.

 

 

 

Category

ark, Bolig proff