Mo Terrasse, Nittedal

 

Konkurranse, rammesøknad og oppføring av 86 nye boliger, 300 m² handelsareal, samt parkeringsanlegg under boligene.

 

Tiltakshaver: Nittedal Utvikl. AS (Profier AS)
Adresse: M. Skytters vei 167-183, Nittedal
Størrelse: 9100 m²
Ferdigstilt: 2003

 

Kontoret tegnet reguleringen for hele området, inkludert denne tomta (se egen side).

 

 

 

Category

ark, Bolig proff