Hofgaarden

Tiltakshaver: Stor-Oslo Eiendom AS
Adresse: Hofgaards gate 22-27
Størrelse: 6000 m2 BRA
Status: rammetillatelse

I samarbeid med Stor-Oslo Eiendom AS har vi fått rammetillatelse til tre leilighetsbygg med totalt 73 leiligheter øst i Drammen. Dette er en tomt vi tidligere har regulert, og omsøkt prosjekt forholder seg i stor grad tro til reguleringsprosjektet. Vi har jobbet med volumer som strammer opp gateløpet og kvartalet, og samtidig danner et attraktivt felles gårdsrom. I tillegg jobbes det med stedstilpasning i form av fargesetting. Prosjektet har som mål og få Breeam-sertifisering.

Category

ark, Bolig proff, Byutvikling og regulering