CENTRICA ENERGI

 

Vi bistod Centrica Energi med analyse og mulighetsstudie av eksisterende lokaler, lagde påfølgende konseptforslag med farger, materialer og produkter, og tegnet ny planløsning for alle avdelinger. Vi designet også enkelte innredningselemeter.
Detaljprosjektering, gjennomføring og ferdigstillelse.

 

Tiltakshaver: Centrica Energi
Adresse: Rosenberggata 99, Stavanger
Ferdig: 2013

 

Category

int. ark., Kontor