Holmlia Senter

Vi har stått for ide og design av interiørkonsept i Holmlia Nye Senter. I tett samarbeid med Meinich Arkitekter har vi også deltatt i prosjekteringen av utvidelse og oppgradering av hele bygget. Bygget er BREEAM-sertifisert og all prosjektering var BIM.

I tillegg til oppgradert og utvidet forretningsareal har det nye senteret også fått fire etasjer med kontorlokaler slik at Bydel Søndre Nordstrand nå har lokaler sentralt på Holmlia. Totalt 9.390 m2 forretningsareal, og totalt 20.100 m2 kontor og tjenesteyting.
Selve bygget er relativt komplisert, med tre ulike funksjoner; parkering, kjøpesenter og bydelskontor, som hver har fått sin egenartede form, konstruksjon, detaljering, og estetikk. Det omfatter både nybygg og rehabilitering.

Vårt mål var å skape et sted tilpasset både omgivelsene og menneskene som bor i området, og vi fikk mange fine innspill fra Holmlias engasjerte befolkning. Dette tok vi med oss videre i designprosessen. Innvendig i senteret har vi skapt en intim og uformell handelsarena. Uttrykket i interiøret preges av sterke, varme farger, solid materialitet i form av betong og metalldekor, i tillegg til leken Street Art fra lokale kunstnere. Interiøret gjenspeiler litt av det enorme mangfoldet og kulturen som er på Holmlia.

Holmlia Nye Senter åpnet 11. november 2021, og vi håper at det vil fungere som et samlingssted for hele lokalbefolkningen på Holmlia.

 

 

Tiltakshaver: OBOS
Adresse: Holmliaveien 75
Størrelse: 29.490 m2
Status: Ferdigstilt 2021

Fotograf: Finn Ståle Felberg

Category

Forretning