VI STYRKER VÅRT TEAM, OG SKAL ANSETTE FLERE NYE KOLLEGAER.

Meinich Arkitekter er et kontor med lange og gode tradisjoner, mange gjennomførte prosjekter og solide oppdragsgivere. Vi er i dag til sammen 24 arkitekter, tekniske tegnere, illustratør, jurist og praktikanter, samt 4 interiørarkitekter i eget datterselskap. Vi tegner i alle faser og skalaer, fra store områdereguleringer helt ned til dørbeslaget. Vi jobber målrettet for å være spesielt gode på byutvikling/regulering, næring- og forretningsbygg, og bolig arkitektur, men har også en mangfoldig portfolio utenfor kjernekompetansen. Vi tegner i ArchiCad, og verdsetter høy kompetanse innen digitale verktøy og god skriftlig og muntlig formidlingsevne. Vi søker personer som ikke ser problemer, men synes en utfordring er en morsom oppgave å bryne seg på. Da vi er i stadig utvikling og ser nytten av tverrfaglig kompetanse innomhus søker vi nå etter;

ERFAREN ARKITEKT / URBANIST / PLANLEGGER

Du har erfaring med byggesak og detaljprosjektering, og kan ta ansvar som selvstendig prosjektleder fra innledende skisser til ferdigstillelse, liker å jobbe med andre og jobbe variert. Du må ha minimum 5 års relevant erfaring.

BYGNINGSFYSIKER

Du er en sivilingeniør innen bygg med kunnskap om bygningsfysikk og gjerne enkel statikk. Du bør ha noe erfaring. Du vil bidra med å være rådgivende ingeniør på mange av våre prosjekter i alle dets faser, men spesielt under gjennomføring. Vi ønsker at du bidrar med å tegne detaljer sammen med arkitektene, forvalte kontorets godkjenningsområde innenfor bygningsfysikk, utføre energibergeninger, materialvurdering og dets dokumentasjon, bistå med bærekraftige løsninger, lysbergeninger, mv.

Meinich Arkitekter holder til på Briskeby i Oslo. Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger og svært konkurransedyktige betingelser. Vi jobber for at alle medarbeidere skal ha en sterk faglig utvikling, inkl. lederollekursing, og at alle skal få jobbe med et spekter av oppgaver de trives med. Vi er et felleskap med et stort spenn i bakgrunn og erfaring. Vi ser frem til å høre fra deg!

Send søknad, portfolio (maks 10 MB) og CV til kristian.fodstad@nullmeinich.no

Spørsmål i forbindelse med søknaden kan rettes til kontorets daglige leder Kristian Fodstad på telefon 917 76 354.

Begge stillinger krever at du både snakker og skriver godt norsk. Søknader som ikke imøtekommer våre kompetansekrav vil ikke bli besvart.