TORGGATA 1

Torggata 1 er et bygg vi, i samarbeid med Meinich arkitekter, har jobbet mye med. Først gjorde arkitektene en flott jobb med å tilbakeføre fasaden mot det opprinnelige. Siden har vi sammen laget mulighetsstudier for nye leietakere og tegnet arbeidstegninger etter hvert som nye kontrakter har blitt signert. Deriblant lagde vi mulighetsstudie for de ledige kontorlokalene i 3. og 4. etasje, samt forslag til en ny og mer innbydende hovedinngang.

 

Tiltakshaver: Total Eiendomsforvaltning AS

Adresse: Torggata 1

Størrelse: 3 350 m²

Ferdig: Pågående

Category

int. ark., Kontor