Tomasz Estkowski

SAKSBEHANDLER

Dr. Ing. arkitekt, Arkitekt MNAL

Tomasz fikk sin mastergrad ved Teknisk Universitet i Szczecin i 2003 og doktorgrad ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo i 2014.

Han har jobbet som arkitekt i Norge siden 2006 og har vært ansatt i Meinich Arkitekter siden 2014. Tomasz har opparbeidet seg en solid kompetanse i forretning-, næring- og boligprosjekter. Han har jobbet i alle prosjektfaser fra konseptskisser, rammesøknad til arbeidstegninger, detaljprosjektering og ferdigstillelse. Tomasz er en kreativ person, sterk i skisse- og idefaser, også har han veldig godt øye for fasadedesign.

Tomasz har en lidenskap for håndtegning og fotografering. Han er veldig aktiv person som jogger mye, spiller basketball og går på ski i fritiden.

Direktenummer: 22 54 24 26
E-post: tomasz.estkowski@nullmeinich.no

Category

Arkitekt