SWECO AVD. SKI

 

Avdelingene på Ski skulle få bedre samordning, og Sweco fikk mulighet til å leie to fulle etasjer i bygget. Vi utformet og tilpasset ny planløsning, bl.a med ny interntrapp som var et viktig grep for den nye løsningen. Vi utformet også konseptforslag med farger, materialer og forslag til produkter til alle arealer, og vi designet enkeltelementer. Detaljprosjektering, gjennomføring og ferdigstillelse av prosjektet.

 

Tiltakshaver: SWECO avd. Ski.
Adresse: Jernbaneveien 5-7, Ski.

Størrelse: 1700 m²
Ferdig: 2016

Category

int. ark., Kontor