Skjetten Nærsenter

 

Tiltakshaver: NorgesGruppen Eiendom AS
Adresse: Nordensvei 15, Skjetten
Størrelse:
5500 m² næring/15600 m² bolig
Status:
Innsendt reguleringsforslag

 

Skjetten senter er i dag et lokalsenter fra tidlig 1970-tallet med 5.000 m2 bruksareal forretning, bevertning og tjenesteyting. Vi har utarbeidet et reguleringsforslag med fokus på at Senteret skal fortsatt være et attraktivt lokalsenter for nærmiljøet med dagligvare, blomst, apotek, helsesenter, cafe og skal fungere som et hyggelig samlingssted. Stedets karakter som senter i området forsterkes ved å øke utnyttelsen. Det reguleres for totalt 6 nye boligblokker på 4-7 etasjer over forretnings- og parkeringsarealet. Nye leiligheter varierer i størrelse fra 2-4 rom og alle får private terrasser i tillegg til takterrasser og grønne felles uteoppholdsarealer mellom blokkene. Det etableres to torg med grønt preg ved innganger på øvre og nedre plan som skal være nye møteplasser for beboere på Skjetten og brukes for lokale arrangementer.

 

Category

ark, Bolig proff, Byutvikling og regulering, Forretning