SWECO AVD. SKI

Vi har samarbeidet med Sweco avdeling Ski, helt siden 2012, med utvikling av deres kontorer i Stasjonsbygningen på Ski, i takt med deres utvikling og kraftig vekst. Fra å ha lokaler i 3. etasje på 800 m2 og ca. 30 ansatte kun i cellekontorer, har de gradvis tatt i bruk mer og mer areal i bygget, bygget om, bygget ut og på.
Sweco holder nå til i to hele etasjer, har til sammen ca. 2350 m2 og plass til over 150 ansatte i åpne soneinndelte kontorlandskap.

Vi ble engasjert til å utforme deres lokaler i samarbeid med ledelse, brukere og byggeier. De ønsket lokaler med plass til flere medarbeidere, med mer fleksibilitet og gode støttearealer, som sammen med et harmonisk estetisk uttrykk gir et godt arbeidsmiljø og er med på å tiltrekke seg nye gode medarbeidere.

Våre arbeider bestod i brukerprosesser, evaluering av brukskvalitet, optimalisering av ønsket romprogram med god arbeidsplassutforming.
Vi utformet også et design- og interiørkonsept, hvor det ble lagt vekt på gjenbruk av en del tidligere innkjøpte møbler, samt spesialdesign av flere.
Vi fulgte prosjektet gjennom hele prosessen fra de første skissene i 2012 og til ferdigstillelse i 2020, i tett dialog med Sweco og byggeier.

 

Tiltakshaver: Sweco avdeling Ski og Rutheim AS

Adresse: Jernbaneveien 5

Størrelse: 2350 m²

Ferdig: 2020

 

Fotograf: Finn Ståle Felberg

Category

int. ark., Kontor