Sara Hagerup

Arkitekt MNAL

 

Sara har erfaring fra kommune, både som saksbehandler av private reguleringsplaner og som byggherre. Hun liker å bevege seg i spennet mellom det overordnede og ned til detaljnivå. Overordnet sett jobber Sara gjerne med bærekraft, både innenfor økonomiske, miljømessige, sosiale og etiske rammer. Sara er opptatt av form og proporsjoner, godt håndverk, materialenes egenskaper og stemningsskapende bruk av farger og lys.

Sara har vært ansatt hos Meinich Arkitekter siden januar 2019

 

Utdannet arkitekt fra AHO i 2013

 

Direktenummer: 22542418

Mobiltelefon:      95915350

Tilbake