Torggården, Sandnessjøen

 

Tiltaktshaver: Hårek Holding AS

Adresse: Torggården, Sandnessjøen

Størrelse: 21 leiligheter + næring, totalt 4185 m² BTA

Status: godkjent regulering

 

På Sandnessjøens sentrums mest sentrale tomt, ved torget og kaifronten, ligger et velkjent to-etasjers forretningsbygg som i mange har huset en Coop forretning. Bygget er kjøpt av private utviklere, og ble omregulert av Meinich Arkitekter for påbygg av nye boligetasjer. Første etasje vil fortsatt være i bruk til forretning/kontor. Eksisterende 2. etasje omgjøres til parkering og noen få mindre leiligheter. Prosjektet er løst med tanke på bruk av prefabrikkerte bygningsmoduler som kommer sjøveien. Arbeid med rammesøknaden er påbegynt.

 

Category

Bolig proff, Byutvikling og regulering