Ragnhild Torsteinsrud Smith

PARTNER

Siv. ark. MNAL, M.Arch. Hon.

 

Ragnhild har jobbet hos Meinich arkitekter siden 1998 og som ansvarlig partner siden 2003.

Hun har fullført gradene B.Arch.Hon, 1980 ved Heriot Watt University, Edinburg, Skottland og M.arch.Hon, 1983 ved University of British Columbia, Vancouver, Canada.

 

Mobiltelefon: 951 10 731
Direktenummer.: 22 54 24 25
E-post: ragnhild.torsteinsrud.smith@nullmeinich.no

 

 

Tilbake
Category

Arkitekt, Partner