Oscars gate 53-55

 

Tiltakshaver: Wahl Eiendom AS
Adresse: Oscars gate 53-55, Oslo
Størrelse: ca. 100 m²
Status: 2017 skrinlagt etter avklaring med Byantikvar

 

Skisseprosjekt for tilbygg av kontorer og møterom. Plassert hengende mellom to sidefløyer, samtidig som bakgårdsfunksjoner, lysgård og parkering opprettholdes.

 

Category

ark, Øvrig