NYTORGET, KONGSBERG

 

Konkurranse, rammesøknad og oppføring av boliger, forretninger og parkeringsanlegg i kvartalet som omkranser Kongsbergs gamle fengsel.

Kontoret tegnet det vinnende konkurranseforslaget sammen med Profier AS for kjøp og utbygging av tomta, invitert av Kongsberg kommune.

 

Tiltakshaver: Profier As

Adresse: Rådhustomta, Kongsberg

Størrelse: BTA 6.200m²

Status: Ferdigstilt 2006

 

 

 

Category

ark, Bolig proff