NORDSTRAND KIRKE

 

Tiltakshaver: Nordstrand menighet og Kirkelig Fellesråd
Totalentreprenør: Klima og Bygg AS
Adresse: Ekebergveien 236, Oslo
Størrelse: 990 m² målbart areal
Status: Ferdigstilt august 2015

 

Kirken ble for liten, og tilfredsstilte ikke brukerkrav og regelverk. Eksisterende kor og sakristier rives, og kirkeskipet forlenges, får større høyde, og økes fra 200 til 450 plasser.
Saken ble opprinnelig avslått av PBE da bygningen er regulert til bevaring. Byutviklingskomiteen godkjente allikevel dispensasjonene mars 2010. Arbeidene startet i mai 2014, og kirken ble innviet og vigslet på nytt 23. august 2015

 

 

 

 

Category

ark, Øvrig