Næring Kløfta 2

 

Regulering av nytt anlegg med transportsentral, lager, kontorer, hotell og forretning på tidligere ubebygget areal ved E6 på Kløfta.

 

Tiltakshaver: Schage Eiendom AS
Adresse: Kløfta, Ullensaker kommune
Størrelse: Totalt 35 000 m²

Status: Planskisse for reg.forslag høsten 2012

 

 

 

Category

ark, Byutvikling og regulering