Næring Kløfta 1

 

Tiltakshaver: Sektor Kløfta eiendom AS
Adresse: Kløfta, Ullensaker kommune
Størrelse: Totalt 32 100 m²
Status: Innsendt reguleringsforslag april 2009

 

Regulering av nytt industribygg med transportsentral, lager, kontorer, hotell og forretning på tidligere ubebygget areal ved E6 på Kløfta.

 

 

 

 

Category

ark, Byutvikling og regulering