Mortensrud torg

 

Tiltakshaver: Mortensrud Eiendom AS
Adresse: H. Vaneksv. 1-3, Mortensrud, Oslo
Størrelse: Første trinn er 20.200 m² over bakken, 127 boliger og ca. 7.000 m² næring
Status: Ferdigstilt 2016

 

Utvikling og rammesøknad for 172 boliger, 7500 m² handel, samt p-anlegg for 350 biler. Kontoret tegnet det vinnende forslaget for utbygging, på vegne av oppdragsgiver, i en prosjekt/pris konkurranse utlyst ved tomtesalg av Oslo kommune, v/EBY.

 

Category

ark, Bolig proff, Byutvikling og regulering