Møller bil Jessheim

Tiltakshaver: Viridis Gardermoen AS
Adresse: Vilbergveien Vest næringsfelt, Gardermoen, Ullensaker kommune
Størrelse: ca 14000 m²
Status: ferdigstilt

 

Detaljregulering, rammesøknad og detaljprosjektering av nytt bilanlegg for Møller Bil Jessheim.  Salgshaller for Audi, Volkswagen og Skoda, bruktbilavdeling, service-, skade- og lakkverksted samt dekklager.

Prosjektet bygger på et konseptstudie som utfordrer den tradisjonelle bilanlegget med hensyn til valg av bærekraftige løsninger. Bebyggelsen planlegges oppført i trekonstruksjoner og underlegges BREEAM sertifisering. Nullutslippsbiler bør håndteres i miljøvennlige bygninger!

Category

Forretning