Lill Meinich

PARTNER

Siv. ark MNAL

50 år er gått siden jeg tok sjansen på å starte eget firma, etter å ha jobbet 5 år på et annet privat kontor.

Ved årsskiftet trakk jeg meg ut av firmaets styre for å overlate ansvaret til yngre krefter, men jeg jobber fortsatt i redusert stilling, for det er vanskelig å slutte.

At firmaet i 2021 kan feire sitt 50 års jubileum, skyldes ikke minst at yngre krefter har kommet til, først Are i 1995, så nye partnere både i  2003 og i 2021.

Det har vært  utrolige interessante og spennende år, med mange morsomme prosjekter, og med både nedturer og oppturer, etter som markedet endret seg.

Når jeg ser tilbake på å ha  jobbet i de 50 årene, må jeg si at jeg har gledet meg hver dag til å gå på kontoret.

Mobiltelefon: 930 27 900
E-post: lill@nullmeinich.no

Category

Arkitekt, Partner