Lill Meinich

PARTNER

Siv. ark MNAL

 

Lill er firmaets grunnlegger, og startet i 1970 det som i dag er blitt Meinich Arkitekter AS. Hun er utdannet som sivilarkitekt fra NTNU (NTH) i 1962.

 

Mobiltelefon: 930 27 900
Direktenummer: 22 54 24 23
E-post: lill@nullmeinich.no

Category

Arkitekt, Partner