Kristian Fodstad

DAGLIG LEDER, PARTNER

Siv. arkitekt

 

Han er uteksaminert i 1995 med B.arch. fra University of Idaho, USA.
Kristian overtok som daglig leder 1. august 2009 etter å ha vært ansatt siden 1996.

 

Mobiltelefon: 917 76 354
Direktenummer: 22 54 24 06
E-post: kristian.fodstad@nullmeinich.no

 

 

Tilbake
Category

Arkitekt, Partner