Knapstad, Hobøl

 

Tiltakshaver: Ove Skår AS
Adresse: Spydebergveien 1
Størrelse: 13.000 m² inkl. parkering
Status: 1. trinn ferdigstilt desember 2012

 

Fire nye boligblokker, Bjørneveien borettslag, tegnet, omsøkt og detaljprosjektert for totalentreprenør Ove Skår AS.
8.300 m² bolig, 3240 m² forretning og 1452 m² parkering. To boligblokker er blitt ferdigstilt i desember 2012. De to andre er blitt lagt ut for salg sommeren 2014.

 

 

 

 

Category

ark, Bolig proff